MFEED+® | Olmix

MFEED+® Stimuleert verteringsenzymen

MFeed+® stimuleert enzymatische activiteit in de darmen

De uitdaging

Voer efficiëntie

Overal ter wereld hebben veehouders hetzelfde doel: een betere voer efficiëntie voor een hoger bedrijfsresultaat. Om dit te kunnen bereiken, dienen dieren een gebalanceerd rantsoen krijgen. Dit rantsoen dient aangepast te zijn op hun behoefte en het voer moet goed verteerbaar zijn.

De oplossing

Optimaliseren van de activiteit van de verteringsenzymen

Een goede voer efficiëntie hangt af van een optimale vertering, waarbij de efficiëntie van enzymen in de dunne darm een belangrijke rol spelen. MFeed+® is ontwikkeld om voeding beter te benutten, door de enzym activiteit te optimaliseren. MFeed+® combineert klei met verschillende zeewier extracten en stimuleert het contact tussen nutriënten en enzymen.

Het resultaat

Door de efficiëntie van de enzymen in de dunne darm te optimaliseren, zorgt MFeed+® ervoor dat het voer beter benut wordt. In de praktijk zorgt deze verbetering voor hogere groei resultaten en een lagere voederconversie*. Het bedrijfsresultaat is verbeterd.

MFeed+® dient te worden gebruikt in de onderstaande gevallen

 • 1

  Slechte voederconversie

 • 2

  Gebruik van slecht verteerbare componenten in het rantsoen

 • 3

  Gebruik van bijproducten van granen (DDGS) in het rantsoen

 • 4

  Verbeteren van resultaat

Toepassing

Voor optimaal gebruik, adviseren we gebruik te maken van onze technische staf voor de juiste dosering en toepassing.

Dosering

Varkens, pluimvee en aqua:

De dosering kan aangepast worden aan de dierprestaties en voeding (1 to 2.5 kg/T).

 

 

 

 

Verpakking

Press

Latest news

Animal Care

MYCO'EVALUATOR, een gratis digitaal hulpmiddel om mycotoxinen te analyseren

14-10-2016

De gevolgen van mycotoxinen hebben een grote financiële impact op agrarische bedrijven. Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk een mycotoxine contaminatie te detecteren om vervolgens corrigerende maatregelen te kunnen nemen. In de praktijk is het vaststellen van een mycotoxine probleem niet eenvoudig, omdat de symptomen vaak aspecifiek zijn en mogelijk veroorzaakt zijn door andere pathogenen. Olmix heeft een nieuw digitaal hulpmiddel ontwikkeld, de Myco'Evaluator, om mycotoxine besmetting bij bedrijven op te sporen.