Plant Care | Olmix

Plant Care

Resources, Research, Result

Bij Olmix Plant Care worden reststromen hergebruikt die anders als afvalmateriaal zouden worden beschouwd of er wordt gebruik gemaakt van materialen uit onuitputbare bronnen. Dit reduceert onze ecologische voetafdruk op aarde. De producten van Olmix Plant Care worden constant getoetst door onafhankelijke onderzoeksinstituten en laboratoria en in ongecontroleerde situaties in de praktijk. Onze visie wordt ondersteund door uitstekende bewezen agronomische en economische resultaten voor gras, tuinbouw en landbouw.

Gras

Olmix Plant Care ontwikkelt en vermarkt ecologische producten voor langdurige verbetering en onderhoud van golfbanen, sportvelden en openbaar groen. Een optimale balans tussen vocht en lucht in de bodem, een actief bodemleven en een gebalanceerde voeding geven een rustig groeiende plant. Het gras wordt sterker en natuurlijke verdedigingsmechanismen worden gestimuleerd. Met gedegen kennis van bodemleven, meststoffen en plant pathologie ontwikkelt Olmix Plant Care effectieve voedings- en bodemstructuur programma’s voor plant vitaliteit en plant gezondheid.

Tuinbouw

Tuinbouw is het op kleine schaal maar op intensieve wijze telen van gewassen als groente, fruit, bloemen en planten. Olmix Plant Care ontwikkelt duurzame oplossingen voor de productie van deze tuinbouwgewassen waarbij de nadruk ligt op de gezondheid van de plant en haar omgeving. Door de bodem te verbeteren en de juiste voeding te geven wordt de bodemvruchtbaarheid vergroot en verbetert de vitaliteit van het gewas. De Olmix Plant Care producten die via het blad worden toegediend helpen de plant om te gaan met stress en de productiviteit neemt toe zonder in te leveren op de kwaliteit van het gewas.

Landbouw

Olmix Plant Care ontwikkelt duurzame oplossingen voor het op grote schaal produceren van landbouwgewassen: aardappels, uien, tarwe, maïs, suikerbieten, etc. Het doel is om op een ecologisch verantwoorde manier gewassen te verbouwen om zo bij te dragen aan het voeden van de nog immer groeiende wereldpopulatie, met zo min mogelijk schade aan onze planeet. De landbouw product range is een gestructureerd programma dat resulteert in meer opbrengst, verbeterde kwaliteit van het gewas en betere weerstand van de plant tegen stress gekoppeld aan een afname van het gebruik van chemische pesticides.

melspring