Human Care

ALGI W CENTRUM NASZEGO ROZWOJU

Amadeite, jednostka biznesowa Human Care  Olmix Group, wykorzystuje właściwości wodorostów poprzez rozwijanie naturalnych składników bazujących na algach dla przemysłu spożywczego, przemysłu nutraceutycznego i ochrony zdrowia.

Przekonany, że posiadają one wszystkie bogactwa, by sprostać obecnym i przyszłym trendom rynku składników żywnościowych, Amadeite umieścił wodorosty w sercu swojego rozwoju, oferując naturalne, innowacyjne i przyjazne dla środowiska rozwiązania. Co więcej, dzięki dużemu doświadczeniu w waloryzacji glonów i doskonałym wynikom uzyskanym w żywieniu i zdrowiu zwierząt, grupa Olmix zainwestowała w nowe  programy badawczo -rozwojowe w różnych dziedzinach ludzkiego zdrowia.

NATURALNE ROZWIĄZANIA ORGANOLEPTYCZNE

Wraz z wzrostem popytu konsumentów na zdrowsze i bardziej naturalne produkty, Amadéite rozwija naturalne organoleptyczne rozwiązania zapewniające wysoką wartość dodaną  produktów gotowych.

ZASTOSOWANIE JAKO SUPLEMENT DIETY

Bogactwo składników naturalnych występujących w wodorostach wraz z udowodnionymi korzyściami dla zdrowia wynikającymi z wielkiej ich różnorodności, czyni je wybitnym źródłem dla stosowania jako suplement diety.

ZDROWIE LUDZI

Dzięki unikalnemu, pragmatycznemu i międzysektorowemu podejściu w dziedzinie odkrywania mechanizmów działania, które nie zostały jeszcze odkryte przez innych, Olmix już zidentyfikował różnorodne wyciągi z alg o potencjalnym zastosowaniu w dziedzinie zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, onkologii, odporności i zakażeń. Po trzech, zaledwie trzech latach badań przedklinicznych i toksykologicznych w czerwcu 2015 roku Olmix rozpoczął swoje pierwsze badanie kliniczne na ludziach w dziedzinie zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego.

amadeite