PLANT CARE: DWA OBSZARY AKTYWNOŚCI | Olmix

PLANT CARE: DWA OBSZARY AKTYWNOŚCI

Sport i tereny zielone Nasze produkty specjalistyczne przeznaczone są do boisk sportowych oraz terenów zielonych (trawniki, skwery, parki itp.).

Naukowe ekspertyzy pozwalają zrozumeć biologiczne właściwości alg i pierwiastków śladowych. To pozwoliło Grupie Olmix opracować i wprowadzić na rynek biorozwiązania do:

  • Poprawy żyzności i odporności gleby.
  • Polepszenia efektywności nawożenia i zaproponowanie alternatywnego rozwiązania opartego na ekonomii
  • Wzmocnieniu odporności roślin na presję chorób i szkodników
  • Pomocy w zredukowaniu ilości używanych pestycydów
  • Poprawy wydajności i jakości upraw.

ROLNICTWO ZINTEGROWANE

 

Ponieważ problemy są poważne a zachodzące zmiany mają być głębsze, konieczne jest holistyczne podejście do produkcji roślinnej nie tylko poprzez zmianę agrotechniki, ale również poprzez dostosowanie naszych biorozwiązań do potrzeb roślin. Udowodniliśmy to na przestrzeni lat poprzez badania naukowe i rozwój.

To są fundamenty naszej koncepcji “Zintegrowanego Zarządzania Uprawami Roślinnymi” składającej się z 3 istotnych czynników wpływających na wydajność produkcji: , jakość gleby, jakość odżywiania roślin i odporność na niekorzystne czynniki.

Opierając się na innowacyjnych technologiach, biorozwiązania Olmix są niezbędnymi narzędzimi wspierającymi przejście do agroekologii.

NASZA TECHNOLOGIA

Doświadczenie Olmix w dziedzinie ochrony upraw roślinnych wywodzi się z trzech technlogii:

Ekstrakcja i wzbogacenie składników odżywczych oraz substancji aktywnych pochodzących z alg, użytych w celu stymulowania wzrostu roślin oraz ich odporności na czynniki niekorzystne .

Wykorzystanie bioaktywnych właściwości minerałów i specyficznych pierwiastków śladowych do stymulowania reakcji biologicznych zachodzących w roślinach i mikroflorze glebowej.

Wykorzystanie technologii łączenia różnych żródeł azotu w celu zapewnienia roślinom przez cały czas dostępu do składników odżywczych przy jednoczasnym zredukowaniu strat.