“Chất kết dính độc tố nấm mốc dạng vi hạt để cải thiện năng suất” tại Dairy Focus 2014 | Olmix

Tin tức

“Chất kết dính độc tố nấm mốc dạng vi hạt để cải thiện năng suất” tại Dairy Focus 2014

Olmix tham gia với hội thảo " Chất kết dính độc tố nấm mốc để cải thiện năng suất" ở Pig, Poultry & Dairy Focus Asia 2014 được tổ chức tại Khách sạn Queen’s Park ở Bangkok trong tuần này.

Olmix tham gia 2014 được tổ chức tại Khách sạn Queen’s Park ở Bangkok trong tuần này.

Olmix được đại diện bởi các thành viên tại Việt Nam, Campuchia, Indonesia và Pháp và gặp gỡ một số khách hàng Thái Lan quan trọng.

Bác sĩ thú y Virgil Meallet, giám sát kỹ thuật Olmix Châu Á, đã đưa ra một bài giảng tại Dairy Focus dưới tiêu đề: "Chất kết dính độc tố dạng vi hạt để cải thiện năng suất", trình bày những lợi ích của Mmi.S, là chất kết dính độc tố đầu tiên ở dạng viên thiết kế đặc biệt cho việc trực tiếp sử dụng trong trang trại bò sữa.

Pig, Poultry & Dairy Focus Asia năm 2014 đã quy tụ 400 đại biểu đến từ các ngành công nghiệp chăn nuôi.

*Quy định địa phương cần được tham khảo ý kiến về tình trạng MTX. + Và các sản phẩm Mmis trong nước đến. Tất cả các thông tin chỉ dành cho xuất khẩu bên ngoài châu Âu.