Chuyên môn và công nghệ của tập đoàn Olmix có mặt tại AgriLivestock Myanmar 2013 | Olmix

Tin tức

Chuyên môn và công nghệ của tập đoàn Olmix có mặt tại AgriLivestock Myanmar 2013

AgriLivestock Myanmar  là một cơ hội thú vị để giới thiệu Tập Đoàn Olmix công nghệ và chuyên môn về rong biển và đất sét tại thị trường Myanmar 

 

Tập đoàn Olmix có mặt tại AgriLivestock Myanmar từ ngày 2- 4 Tháng Mười Hai 2013. Agrilivestock Myanmar 2013 là một nền tảng quan trọng để giới thiệu Tập Đoàn Olmix, công nghệ mới và chuyên môn của chúng tôi về tảo biển và đất sét  và dòng sản phẩm mới Algo-Bio cho sức khỏe vật nuôi. (Thực phẩm chức năng).

Đại diện cho tập đoàn Olmix Ngài .Sann Sopheap, Quản lý vùng chịu trách nhiệm triển khai dòng sản phẩm Eco-Concept tại thị trường Myanmar và Anh.Thomas Guillaume, Algo-Bio phụ trách kinh doanh Châu Á chịu trách nhiệm triển khai dòng sản phẩm sức khỏe vật nuôi Algo-Bio Thực phẩm chức năn, gặp và trao đổi với những người tham quan và khách hàng ở gian hàng của Olmix tại French Pavilion.

Tập đoàn Olmix cũng tham gia trình bày tại hội thảo "Mistral chất hỗ trợ độn chuồng trên Gia Cầm" bởi Ngài.Sann Sopheap vào ngày 3 Tháng 2013.

Hơn 200 người tham dự từ  23 quốc gia tại Agrilivestock Myanmar 2013.