Dinh Dưỡng Heo Con: Tính Ngon Miệng và Giải Pháp | Olmix

Tin tức

Dinh Dưỡng Heo Con: Tính Ngon Miệng và Giải Pháp

Hơn 60 chuyên gia tham dự hội thảo được tổ chức bởi Olmix, cùng với Vitalac và ACC, tại Việt Nam.

 

Olmix và cộng sự Vitalac và ACC của họ tổ chức một hội thảo về dinh dưỡng Heo con: Tính ngon miệng và giải pháp, tập hợp hơn 60 đại biểu đến từ Hiệp hội Thức ăn Việt Nam, Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, Viện Dinh dưỡng Việt Nam, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, các nhà máy và các trang trại lợn.

Ông Trịnh Quang Thành, Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương Olmix, đã trình bày về sản xuất thịt lợn thế giới và năng suất, sau đó là Tiến sĩ Michel Guillaume nói về dinh dưỡng heo con và tính ngon miệng. Cuối cùng, Bác sĩ thú y Virgil Meallet, Giám sát kỹ thuật Châu Á của Olmix, giới thiệu các giải pháp mới để cải thiện khả năng tiêu hóa với các sản phẩm Olmix như MFeed và chất kết dính độc tố tự nhiên với quang phổ rộng MTX.+.

 

 

Quy định của địa phương nên được tư vấn về tình trạng sản phẩm MT.x + trong nước đến. Tất cả các thông tin chỉ dành cho xuất khẩu bên ngoài châu Âu