Tin tức

Dự án Ulvans cho vấn đề Bình ổn Tảo

Olmix và 4 Doanh nghiệp nhỏ Breton tham dự một chương trình mới về lĩnh vực phục hồi tảo và các thị trường mới mở phục vụ cho xuất khẩu.

Olmix và 4 doanh nghiệp nhỏ Breton đã nỗ lực để thành lập một tổ chức có tên gọi là ULVANS, với mục tiêu là tạo ra lĩnh vực mới cho sự phục hồi của tảo biển của Anh, từ việc thu thập và chuyển đổi nó thành các sản phẩm mới phục vụ cho lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe cho vật nuôi và cây trồng, và phổ biến chúng trên toàn thế giới.

Tham vọng của dự án này hoàn toàn phù hợp với những thử thách của tương lai, tại thời điểm mà sự đổi mới, vấn đề sinh học, việc làm và xuất khẩu đang là trung tâm của hầu hết các mối quan tâm của Pháp.

ULVANS theo đó đã đem đến năm đối tác công nghiệp Breton dưới sự dẫn dắt của Olmix (chuyên gia về các giải pháp tự nhiên về sức khỏe động vật và dinh dưỡng cho thực vật), PRP (phân bón tự nhiên), MELSPRING (chất bổ sung tự nhiên), AMADEITE (sức khỏe vật nuôi), AGRIVAL (phục hồi cây trồng bằng các sản phẩm phân tử mang lại lợi ích cao và ổn định) và hai trung tâm nghiên cứu, trường đại học Bretagne Sud và CNRS của Mulhouse.

Xem thêm thông tin tại Dự án ULVANS cho việc bình ổn tảo...

Liên kết trực tiếp tới video về Tảo: Cuộc cách mạng xanh cho một mục tiêu Hóa học bền vững