Hình ảnh hội nghị chuyên đề Tảo biển - Olmix | Olmix

Tin tức

Hình ảnh hội nghị chuyên đề Tảo biển - Olmix

Nếu bạn không thể tham dự… Olmix cung gửi bạn các hình ảnh về hội nghị chuyên đề Tảo biển

Tảo: Cuộc cách mạng xanh cho một nền hóa học bền vững

 

Xem tất cả hình ảnh hội nghị….

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1523","attributes":{"alt":"","class":"media-image"}}]]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình do công ty Olmix tổ chức với sự hợp tác của các đối tác: