Hội nghị “Các sản phẩm cho heo từ Pháp: 50 năm dịch vụ cho người tiêu dùng Trung Quốc” | Olmix

Tin tức

Hội nghị “Các sản phẩm cho heo từ Pháp: 50 năm dịch vụ cho người tiêu dùng Trung Quốc”

Hervé Balusson, Giám đốc điều hành Olmix, được mời để trình bày những bí quyết ở Pháp về “Rong biển và an toàn thực phẩm” và giải thích việc Olmix có thể gửi đến thế giới một giải pháp thay thế từ tự nhiên nhân dịp kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Pháp.

Nhân dịp kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Trung - Pháp, các sản phẩm cho heo của Pháp: 50 năm dịch vụ cho người tiêu dùng Trung Quốc” được tổ chức bởi INAPORC và AQSIQ ( Cục Quản lý giám sát chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch thực vật).

Ông Hervé Balusson, Giám đốc điều hành Olmix, được mời để trình bày những bí quyết ở Pháp về “Rong biển và an toàn thực phẩm” và giải thích việc Olmix có thể gửi đến thế giới một giải pháp thay thế từ tự nhiên nhân dịp kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Pháp.

100 người từ các cơ quan giám sát chất lượng địa phương và một số công ty năng động nhất tại Pháp tham dự hội nghị.

Ông Guillaume Roué, Chủ tịch INAPORC, ban tổ chức hội nghị và Ông Jean Leviol, Bộ trưởng cố vấn về vấn đề kinh tế và thương mại của đại sứ quán Pháp tại Bắc Kinh nói về những tiềm năng lớn dành cho những công ty Pháp tại thị trường Trung Quốc. Về phía Trung Quốc, Phó chủ tịch của AQSIQ phát biểu khai mạc và rất nhiều công ty Trung Quốc chứng kiến sự tiến bộ kỹ thuật Pháp về an toàn thực phẩm và tiềm năng của các đối tác Pháp. 

Vào buổi tối, Ông Hervé Balusson đã gặp Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp Pháp, Ông Stephane Le Foll, và nói về giải pháp của Olmix đối với việc sử dụng lượng lớn thuốc kháng sinh tại Trung Quốc. Ông Lê Foll đánh giá cao sự kiên trì của Olmix để làm cho thế giới tốt đẹp hơn.