Hội Thảo Của Mistral Trên Gia Cầm Lần Đầu Tại Cambodia | Olmix

Tin tức

Hội Thảo Của Mistral Trên Gia Cầm Lần Đầu Tại Cambodia

Mistral sử dụng trong chăn nuôi gia cầm được công nhận là một công cụ quản lý mạnh mẽ trong chăn nuôi gia cầm. Lên đến 70 chuyên gia tham dự hội thảo "Mistral trong gia cầm" của Olmix tổ chức tại Campuchia.

Vào ngày 8 tháng 11 năm 2012 đã tổ chức tại Phnôm Pênh Hội thảo đầu tiên của Mistral trong gia cầm tại Campuchia. Sự kiện này có sự tham dự của đến 70 chuyên gia, nhân viên CP, nhà máy thức ăn và nông dân.

Quản lý CP đã phụ trách việc giới thiệu và kết luận của Hội thảo và ông Sann Sopheap – Quản lý khu vực Olmix Campuchia và Bác sĩ thú y Virgil Meallet - Giám sát kỹ thuật Olmix Châu Á là những diễn giả lúc này.

Mistral được công nhận là một công cụ quản lý mạnh mẽ trong sản xuất thịt gia cầm, như liên quan bởi những lời chứng thực của một số người tham gia và những người sử dụng sớm nhất.

Trọng tâm của "Mistral trong Hội thảo gia cầm" là chất độn chuồng và quản lý môi trường là chìa khóa cho năng suất tốt.

Cuối cùng, một thử nghiệm gần đây của Mistral trong điều kiện Campuchia đã được chia sẻ cho các khách mời để trở lại trang trại của họ với ý định thực hiện công cụ này đơn giản nhưng hiệu quả trong các khu chăn nuôi của họ.

Thông tin thêm về Mistral trên gia cầm.