Hội thảo đãu tiên về Mistral và MT.X + trong chăn nuôi gia cầm tại Bangladesh | Olmix

Tin tức

Hội thảo đãu tiên về Mistral và MT.X + trong chăn nuôi gia cầm tại Bangladesh

Thứ bảy này, ngày 23, tháng 11, năm 2013, được tổ chức tại Dhaka (Bangladesh), hội thảo lần thứ nhất về Mistral và MT.X + trong chăn nuôi gia cầm.

 

Hai mươi người tham gia đã có mặt bao gồm một số thành viên của tập đoàn CP Bangladesh đã giới thiệu và góp mặt tại sự kiện này.

Các nhà trình bày là ông Sopheap ( Sales Manager Bangladesh) và Bác sĩ thú y Virgil Meallet ( Giám sát kỹ thuật Châu Á Olmix ).

Việc sử dụng MistralMT.X+ ở gia cầm đã được chứng minh hiệu quả của nó được minh chứng bằng những lời chia sẻ khác nhau của nông dân được trình bày cho công chúng trong buổi hội thảo.

Cả hai sản phẩm từ tự nhiên và tôn trọng thực hành tốt trong quản lý các sản phẩm chăn nuôi gia cầm sẽ sớm được phân phối tại Bangladesh.