Hội thảo quản lý Sức khỏe Tôm nuôi | Olmix

Tin tức

Hội thảo quản lý Sức khỏe Tôm nuôi

Olmix, trong mối quan hệ hợp tác với ông Trần Lộc, tổ chức một buổi hội thảo về quản lý sức khỏe tôm nuôi tại Cần Giờ, TP.HCM, Việt Nam.

Ông Trần Lộc đã tổ chức một buổi hội thảo về EMS (Hội chứng chết sớm).EMS (Hội chứng chết sớm)/AHPNS (Hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính) được gây ra bởi một chủng cụ thể của vi khuẩn Vibrio Parahemolyticus có thể tìm thấy trong dạ dày của tôm và giải pháp để quản lý sự tăng lên của vi khuẩn. Nuôi ghép với cá Rô phi có thể giảm được lượng vi khuẩn trong vấn đề nuôi tôm. Bên cạnh đó, có thể thêm vào một số sản phẩm bổ sung để giúp cho quá trình này.

Sau cuộc hội thảo đầu tiên, cô Lý Luận, từ công ty Olmix, nói làm thế nào để kiểm soát môi trường nước và các công cụ để cải thiện đường tiêu hóa với MFeed. Đã có hơn 40 người nuôi tôm tham dự hội thảo. Họ đều nhận được những thong tin quan trọng để cải thiện vấn đề quản lý trang trại lien quan đến vấn đề bệnh trên tôm.