MMis, chất hấp thụ độc tố đầu tiên ở dạng viên được trình bày tại Space 2012 | Olmix

Tin tức

MMis, chất hấp thụ độc tố đầu tiên ở dạng viên được trình bày tại Space 2012

Julia Laurain, Giám đốc Sản phẩm tại Olmix, giới thiệu về chất hấp thụ động tố đầu tiên ở dạng viên được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong trang trại bò sữa, tại SPACE 2012

MMis, Chất hấp thụ độc tố đầu tiên dạng viên. Julia Laurain (Olmix).

 

Thông tin thêm:

Tin tức liên quan: Olmix launches the first toxin binder in semolina

 

 

Quy định của địa phương nên được tư vấn về tình trạng của sản phẩm này trong nước đến. Tất cả các thông tin chỉ dành cho xuất khẩu bên ngoài châu Âu.