Olmix đã trao tặng MONTANA một tấm bằng để ghi nhận 50 năm sự nghiệp | Olmix

Tin tức

Olmix đã trao tặng MONTANA một tấm bằng để ghi nhận 50 năm sự nghiệp

Murilo Piva, Giám đốc Lãnh thổ của Olmix tại Nam Mỹ, đã trao tặng một tấm bằng cho Mrs. Frederick Bauer, Tổng Giám Đốc MONTANA và Eng. Martin Orbegoso, Giám đốc Vùng MONTANA.

Suốt Hội Chợ Triển Lãm Sản Xuất và Chế Biến Quốc Tế 2015 tại Atlanta (USA), Murilo Piva, Giám đốc Olmix tại Nam Mỹ, đại diện cho Olmix, đã trao tặng một tấm bằng kỷ niệm cho Srs. Frederick Bauer, Tổng Giám đốc MONTANA và Ing. Martin Orbegoso, Giám đốc Vùng MONTANA để ghi nhận 50 năm sự nghiệp trong ngành nông nghiệp. MONTANA là một dẫn đầu trong ngành công nghiệp với sự hiện diện tại Chile, Ecuador và Peru, là những quốc gia sau này đại diện cho Olmix. Sự liên minh từ năm 2013 giữa hai công ty đã giúp cải thiện danh các mục sản phẩm của Olmix, như chất hấp thụ độc tố nấm mốc MT.X+.