Tin tức

Olmix giành giải thưởng Excellence Brittany-Trung Quốc 2013

Giải thưởng này khẳng định vị trí của tập đoàn trong một thị trường rất năng động và đầy chiến lược cho tập đoàn Olmix.

Olmix đã nhận được giải Excellence Brittany-China năm 2013. Giải thưởng này nhằm mục đích khuyến khích những nhà kinh doanh ở Trung Quốc có mối liên hệ với Brittany và góp phần nâng cao hình ảnh của Brittany ở Trung Quốc.

Giải thưởng này khẳng định vị trí của tập đoàn trong một thị trường rất năng động và đầy chiến lược cho tập đoàn Olmix. Kể từ khi thành lập vào năm 2007, công ty thương mại Olmix tại Trung Quốc không hề ngừng tăng trưởng trong một thị trường có tiềm năng lớn, nơi sản xuất 50% sản lượng dành cho heo của thế giới, 67% nuôi trồng thủy sản, và là nhà sản xuất lớn thứ 2 về gia cầm trên toàn cầu. Trong một thị trường đang vừa phát triển, vừa thay đổi, các dự tính cho thấy thị trường đang rất quan tâm tới các dòng sản phẩm cung cấp một giải pháp tự nhiên và hiệu quả cho năng suất và an toàn thực phẩm của Olmix.

Được sản xuất tại Brittany, các giải pháp tự nhiên từ tảo, tái tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên, hợp tác với các trung tâm nghiên cứu nổi tiếng thế giới Bretons (UBO, UBS, CNRS Roscoff ...) đáp ứng những thách thức của thị trường toàn cầu, bao gồm cả thị trường Trung Quốc, cụ thể là năng suất và an toàn thực phẩm.

Với thành công trong kinh doanh của mình ở Trung Quốc, Olmix cũng giành được giải thưởng xuất sắc năm 2011 cho doanh nghiệp nhỏ ở Trung Quốc, được cấp bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp của Pháp tại Trung Quốc.

Sau Bắc Kinh, Olmix đã mở một văn phòng thứ hai tại Thanh Đảo để hỗ trợ phát triển, bao gồm cả việc khai trương trên thị trường chăm sóc thú y.

Hình 1: trao giải thưởng cho đại diện Olmix: ông David Cherel với các thành viên Hội đồng giám khảo từ trái sang phải: Jean Leviol, trưởng Cơ quan Kinh tế khu vực của Đại sứ quán Pháp tại Bắc Kinh, Philippe Marrec, giám đốc văn phòng UBIFRANCE (cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải, Công nghiệp) tại Trung Quốc, Christelle Rouault, trưởng đại diện Brittany ở Trung Quốc (BCR), David Cherel, đại diện công ty Olmix, Thierry-Benon Mouellic, thành viên của hiệp hội Zhong Breizh, Jean-Baptiste Audran, chủ tịch Hiệp hội Zhong Breizh.

Hình 2: các công ty đoạt giải với các thành viên Hội đồng giám khảo từ trái sang phải: Jean Leviol, trưởng Cơ quan Kinh tế khu vực của Đại sứ quán Pháp tại Bắc Kinh, David Chérel, giám đốc phát triển tập đoàn Olmix tại Châu Á, David Lam, Giám đốc điều hành JIMAX, Jean-Baptiste Audran, chủ tịch Hiệp hội Zhong Breizh, Christelle Rouault, trưởng đại diện Brittany ở Trung Quốc (BCR), Philippe Mallejac, Giám đốc điều hành công ty TNHH iG Soltherm, Philippe Marrec, giám đốc văn phòng UBIFRANCE (cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải, Công nghiệp) tại Trung Quốc.