Olmix ra mắt các chất kết dính độc tố đầu tiên dạng viên | Olmix

Tin tức

Olmix ra mắt các chất kết dính độc tố đầu tiên dạng viên

Các chất kết dính chất độc đầu tiên ở dạng viên được thiết kế đặc biệt để sử dụng trực tiếp trong trang trại bò sữa.

 

Độc tố nấm mốc là một nguy cơ thực sự trong trang trại bò sữa, thường đến từ thức ăn thô xanh, từ đó giảm hệ thống miễn dịch của bò có phản ứng rất nhiều bệnh lý không đặc hiệu trong các trang trại sản xuất sữa và làm suy yếu và sinh sản.

Sau khi đạt kết quả rất tốt với MT.x +, Olmix đi trước một bước cung cấp các chất kết dính độc tố phổ rộng nhất, bây giờ trong dạng viên, MMI S: Bò với sự bảo vệ tốt hơn và để năng suất tốt hơn.

Thiết kế mới này cung cấp một pha trộn tốt hơn trong TMR, một xử lý tốt hơn trên các sản phẩm trong nông nghiệp và nó thậm chí còn ngon miệng hơn cho bò, vì vậy chúng ta có thể mong đợi kết quả tốt hơn!

MMi.S, tăng cường bảo vệ, cải thiện năng suất!

 

 

Quy định của địa phương nên được tư vấn về tình trạng của các sản phẩm trong nước đến. Tất cả các thông tin chỉ dành cho xuất khẩu bên ngoài châu Âu