Tin tức

Olmix tại Ngân Hàng Thế Giới

Công nghệ Olmix nhận được sự quan tâm của Ngân Hàng Thế Giới. Trong bầu không khí toàn cầu lên án về an ninh lương thực và đề kháng kháng sinh, loại sản phẩm sinh thái Eco-Concept bắt đầu được lựa chọn thận trọng để xem xét thay thế.

Nông nghiệp đã bị bỏ qua từ lâu hầu như tại các tổ chức này, nhưng hiện nay dấu hiệu cho thấy sự quan tâm rõ ràng. Cuộc họp tuần này với quan chức cấp cao đã chứng minh điều đó. Ban giám đốc Ngân hàng Thế Giới  giao cho chính sách nông nghiệp và an ninh lương thực có quyền xem xét dữ liệu kỹ thuật và khoa học của các khái niệm về nghiên cứu và phát triển tảo bởi Olmix.   

Hơn ba giờ chuyên sâu và tương tác diễn ra ở cấp cao với các bộ phận thú y của Ngân Hàng Thế Giới  trong ba ngày tại Washington.

Hơn 80 chuyên gia trong lĩnh vực này, đến từ năm châu lục, tham dự bài thuyết trình và bây giờ đã làm quen với khoa học và kiến thức thực tiễn của Olmix, với tất cả các bài trình bày có mặt trên năm châu.

Gia cầm là một vấn đề nổi trội và  rõ ràng thủy sản (cá)  cũng được quan tâm về số đầu con trên mặt nước. Các đại gia nặng ký như  Nigeria, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Iran, India và Sahel  thống trị lĩnh vực đang được quan tâm hiện nay.