Tin tức

Olmix tham dự AGRILINK, 4-6/10/2012, Manila, Philippines

Agrilink lần thứ 19 đã được tổ chức một cách trịnh trọng bởi J. Acala, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của nước Cộng hòa Philippines, tại trung tâm Hội nghị Thương mại Thế giới ở Manila.

Hơn 20.000 trang trại chăn nuôi, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, bác sĩ thú y đã rất mong chờ để tham dự triển lãm của các nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới bao gồm cả Olmix.