Tin tức

OLMIX tham dự Dairy Expo & Summit / Trung Quốc 2014

Olmix tham dự sự kiện được thiết kế dành cho chuyên gia bò sữa tại  Xi'an (Gian hàng A186), Tháng 6, ngày 13-15, 2014.

Tại World Dairy Expo & Summit, Olmix trình bày dòng sản phẩm Eco-concept với sự tăng cường triển khai trên thị trường Trung Quốc. Mục đích Eco-Concept mang lại sự cân bằng môi trường bên trong và bên ngoài để cho phép vật nuôi đạt được hiệu quả tối ưu tự nhiên và toàn diện.

OLMIX trình chiếu hiệu quả của việc sử dụng MT.x+ và MMi.S, hấp phụ độc tố nấm mốc tự nhiên* để phòng ngừa nguy cơ nhiễm độc độc tố nấm mốc trong thức ăn, và Mistral, chất độn chuồng để cải thiển vệ sinh và phúc vật nuôi.

* Quy định địa phương phải được tư vấn về tình trạng của các sản phẩm này tại nước đến. Tất cả thông tin chỉ dành cho xuất khẩu ngoài Châu Âu. Mỹ và Canada.