Tin tức

Olmix tham gia An toàn thực phẩm trên Diễn đàn Công Nghiệp Gia Cầm Trung Quốc 2012 với bài phát biểu “ Thức ăn và chất phụ gia an toàn với liều dùng đúng cách”

Diễn đàn tập trung vào việc làm thế nào để tạo ra một nền văn hóa an toàn thực phẩm "từ các chuỗi thức ăn chăn nuôi đến thực phẩm", xây dựng tiêu chuẩn, giám sát hệ thống an toàn thực phẩm và tự kỷ luật của công ty thực phẩm.

Diễn đàn "Đảm bảo an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất gia cầm", được tài trợ bởi Olmix, đã diễn ra tại Bắc Kinh ngày 21 tháng 9 và được tổ chức bởi Tổ chức gia cầm quốc tế tại Trung Quốc, WATT, với nội dung sau đây:

  • Thực trạng an toàn thực phẩm ở Trung Quốc.
  • Giám sát và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và chất lượng tại Hoa Kỳ, Châu Âu và nghiên cứu mới nhất.
  • Thức ăn an toàn và chất phụ gia với cách sử dụng đúng.
  • Thúc đẩy và tiêu chuẩn việc Quản lý chăn nuôi gia cầm
  • Kiểm soát dịch bệnh, giảm dư lượng thuốc.
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm Trong chế biến gia cầm
  • Bước đột phá kỹ thuật trong vận tải Chuỗi lạnh
  • Hệ thống truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm và quản lý rủi ro

Diễn đàn tập trung vào việc làm thế nào để tạo ra một nền văn hóa an toàn thực phẩm "từ các chuỗi thức ăn chăn nuôi đến thực phẩm", xây dựng tiêu chuẩn, giám sát hệ thống an toàn thực phẩm và tự kỷ luật của công ty thực phẩm.

Bài phát biểu "thức ăn an toàn và phụ gia thức ăn được sử dụng đúng cách" đã được trình bày bởi Alain Reocreux, Giám đốc phát triển quốc tế Olmix, và LU Nan, Đại diện cho Olmix Trung Quốc đã trình bày các vấn đề quản lý trang trại chính mà tạo thành điểm khởi đầu cho an toàn thực phẩm.