Tin tức

Olmix ttham dự Hội nghị kinh doanh quốc tế BioMarine lần thứ 3, tại Luân Đôn

Olmix, người tiên phong trong dinh dưỡng động vật sử dụng Tảo Macro là nhà tài trợ của chương trình “Cân bằng Tảo Macro, từ đại dương tới thị trường nuôi trồng thủy sản”.

Cùng với đó, giám đốc điều hành của các công ty phát triển, các nhà nghiên cứu, các công ty thức ăn chăn nuôi, các chuyên gia của các quỹ đầu từ và các bên liên quan đến nuôi trồng thủy sản đã bày tỏ ý kiến của mình về việc sử dụng tảo Macro một cách tối ưu trong nuôi trồng thủy sản.

Đầu tiên, những người tham dự được chia sẻ các kiến thức một cách cơ bản nhất, sau đó thảo luận tập trung vào 3 nội dung chính:

  • Dinh dưỡng và chức năng chính của các nguyên liệu;
  • Yêu cầu từ thị trường và các quy định;
  • Nguồn giới hạn tài nguyên biển để sản xuất ra các nguyên liệu.

Hội nghị là một điểm nóng cho mạng kết nối tảo biển Châu Âu và cộng đồng nuôi trồng thủy sản. Giám đốc điều hành của các công ty lớn cũng tham dự hội nghị, trong đó có ông Hervé Ballusson, công ty Olmix.