Polymycotoxicosis và các phương pháp phòng chống | Olmix

Tin tức

Polymycotoxicosis và các phương pháp phòng chống

Các loại độc tố nấm mốc cùng tồn tại tương tác, dẫn đến những hậu quả khó có thể dự đoán được do thiếu các dữ liệu về độc tính của sự kết hợp các độc tố nấm mốc với nhau. Kết quả là nguy cơ tiếp xúc với sự kết hợp độc tố nấm mốc là không rõ.

Giáo sư, tiến sĩ V.Kryukov giám đốc viện nghiên cứu Khoa Học Sinh Học của OLMIX  tại Nga, sẽ trình bày về độ phổ rộng của chất hấp phụ độc tố nấm mốc MT.x+ trong hội thảo mang tên "Polymycotoxicosis và các phương pháp phòng ngừa" tại hội nghị kỹ thuật Prioskolie's ở Bélgorod, Nga.

Hội nghị đặt trọng tâm vào vấn đề sự xuất hiện thường xuyên và được chứng minh của nhiều độc tố nấm trong thức ăn.

Sự tồn tại tương tác của nhiều loại độc tố nấm mốc, dẫn đến những hậu quả khó có thể dự đoán được do thiếu các dữ liệu về độc tính của sự kết hợp các độc tố nấm mốc với nhau. Kết quả là nguy cơ tiếp xúc với sự kết hợp độc tố nấm mốc là không rõ.

Chìa khóa để chống lại độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi đang sử dụng có độ phổ rộng lớn nên có khả năng bắt giữ độc tố như sản phẩm MTx.+, thậm chí nhiều hơn nếu chúng ta xem xét tình hình hiện tại của các loại hạt.

Để biết thêm thông tin về polymycotoxicosis, bạn có thể tìm hiểu trong bài báo "Làm thế nào để bắt giữ nhiều độc tố nấm mốc trên thức ăn" được viết bởi chuyên gia Olmix về độc tố nấm mốc đăng trên Allaboutfeed.

Prioskolie, khách hàng của Olmix tại Nga, hội nghị kỹ thuật này sẽ được tổ chức ngày 19-20 tháng 2.