Tảo biển hỗ trợ cải thiện hiệu suất tiêu hóa cho gia cầm giống | Olmix

Tin tức

Tảo biển hỗ trợ cải thiện hiệu suất tiêu hóa cho gia cầm giống

Bài trình bày của Olmix ở V-Connect Vietnam Edition 2021

BSTY. Lương Tấn Phát, Quản lý Kỹ thuật Olmix Đông Nam Á, đã có bài trình bày về “Tảo biển hỗ trợ gia cầm đẻ và gia cầm giống tối ưu hiệu suất tiêu hóa” tại V-Connect Vietnam Edition 2021 vừa qua.

  • MSP®Lipid: chiết xuất tảo biển là cốt lõi của sản phẩm DigestSea bổ sung dinh dưỡng.
  • DigestSea®: giải phát của Olmix được sản xuất để kích thích chức năng gan, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và các rối loại về gan khác, để quản lý năng suất tốt hơn.

Xem video

 

TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN