Olmix Group

Ba chiến lược

Tin tức & sự kiện

Tin tức

Có mặt trên toàn thế giới

671 Nhân lực

100 Quốc gia

Cung cấp giải pháp thay thế tự nhiên cho phụ gia ngành nông nghiệp, tạo ra bởi tập đoàn Olmix, nằm tại trung tâm Brittany, năm 1995. Tập đoàn đã trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu toàn cầu về công nghệ tảo biển và các hợp chất xanh. Tập đoàn mang đến những giải pháp tự nhiên về dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi, cây trồng, con người và hoàn thiện hơn bởi chuỗi thực phẩm và sức khỏe.

Tập đoàn Olmix